Salo, Finland
+358 (0)466 000 444
info@ik9i.com

 

 

 

International K9 Institute Ltd on koulutusyritys, joka kouluttaa ammattiin tähtääviä koirakoita ja tarjoaa monipuolisesti työkoirapalveluita mm. luontokartoitus-, lutikka- ja homekoirien tehtäväkentällä. Yrityksemme tarjonta kattaa niin ammattimaiseen hajutyöskentelyyn valmentavan koulutuksen, kuin myös muita koiran käyttömuotoja palvelevia koulutuksia ammattilaisille, puoliammattilaisille, valmennettaville, kisaajille ja harrastelijoille. Kaikki koulutuksemme ja koirien käsittely koulutuksissamme on eettisesti kestävää ja koiralähtöistä ja noudatamme aina Suomen eläinsuojelulakia.

Kouluttajillamme on jokaisella vahvan tietotaidon lisäksi vankka kokemus omalla alallaan työssä käytettävien koirien koulutuksesta sekä työskentelystä koirien kanssa työtehtävissä. International K9 Institute on kahden alansa edelläkävijän KAER Oy:n ja Trust The Nosen yhteistyöstä syntynyt yritys, jossa vahva osaaminen ja tinkimätön ammattitaito näkyy työn laadussa ja tuloksissa. Kouluttajamme omaavat myös ainutlaatuista kokemusta hajukoirien uusista käyttösovelluksista ja ovat siten pioneereja alallaan. International K9 Instituten koulutuskokonaisuuksissa mukana ovat niin ikään eri eläin- ja kasvilajistojen, maastotyön, laitteistojen, kartastojen kuin säädöstenkin asiantuntijoita. Tämä kouluttajien kirjo näkyy koulutustarjontamme monipuolisuudessa, laadukkuudessa ja perusteellisuudessa. Järjestämissämme koulutuksissa ja tapahtumissa tavataan usein myös kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja hajutyökouluttajia, jotka jakavat osaamistaan luentojen, webinaarien ja käytännön koulutusten kautta.

Tärkeimmät arvomme ovat luotettavuus ja laatu, eläinten ja ihmisten hyvinvointia unohtamatta. Panostamme koulutuksissamme vahvoihin pohjataitoihin ja tarkkaan hiottuihin tavoitteisiin. Koulutusmenetelmämme perustuvat tieteelliseen näyttöön ja omakohtaiseen kokemukseen. Pidämme yllä vahvaa ammattitaitoa kouluttautumalla jatkuvasti ja vaihtamalla kokemuksia kollegoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Koulutustapamme ovat eettisesti kestävällä pohjalla ja kiinnitämme huomiota koirien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin koulutusten aikana. Periksiantamaton päämäärämme on kouluttaa ammattilaisia, joiden osaaminen, tarkkuus, luotettavuus ja eettisyys kestää kriittisenkin tarkastelun.

Laadukkaan koulutustarjonnan lisäksi International K9 Institute omaa osaavan koirareservin erilaisia hajutyötehtäviä varten. Kauttamme voit tilata nopeasti ja helposti esim. lutikkakoiran, homekoiran tai luontokartoituskoiran. Olemme ainoa yritys Suomessa, joka kouluttaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti luontokartoituskoiria tilattavaksi kartoitusten avuksi. Kaikki koiramme ovat huippuunsa koulutettuja, käyttövarmoja sekä luotettavia ja niiden käyttö on etsinnöissä ja kartoituksissa erittäin kustannustehokasta. Koiramme ovat mukana myös tutkimusmenetelmien kehitystyössä, Metsähallituksen luontopalveluiden EU-Life-liito-orava-hankkeessa ja teemme kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Tutustu koulutustarjontaamme sekä hajutyökoiriimme ja ota yhteyttä!